Opphør av salg fra 12/04/2024. Hvis du har en gaveboks, kan du fortsatt bruke den i løpet av dens gyldighetsperiode. Mer informasjon.

Du har ikke lagt til noen favoritter ennå.

For å legge til et produkt i favorittlisten: klikk på symbolet ♡

Du har ingen varer i handlekurven din

PERSONVERNERKLÆRING

 

 

Formålet med denne konfidensialitetspolicyen er å definere vilkårene for behandling av personopplysninger (heretter kalt "data") og informasjonskapsler.

GO DREAM AS, GO DREAM HOLDING Aps og WONDERBOX SAS (heretter samlet kalt "GO DREAM") er opptatt av databeskyttelsen din og måten dataene dine behandles på, på nettstedet www.godream.no (heretter kalt "nettstedet").

 

 

I den grad den behandlingsansvarlige befinner seg i Frankrike, forplikter GO DREAM seg til å overholde flere forskrifter.GO DREAM forplikter seg dermed å sikre at disse dataene behandles i samsvar med dataregelverket i Norge og i Europa (heretter kalt "forskriften"). GO DREAM følger dermed det norske regelverket og forplikter seg også til å følge den europeiske forordningen 2016/679 (heretter kalt "GDPR”) og fransk databeskyttelseslov nr. 78-17 av 6. januar 1978 (heretter "databeskyttelsesloven").

 

 

Enhver bruk av nettstedet innebærer din uforbeholdne aksept og din fulle og fullstendige overholdelse av denne policyen som har forrang fremfor ethvert annet dokument, bortsett fra spesifikke betingelser som er uttrykkelig avtalt skriftlig med GO DREAM.

Denne konfidensialitetspolicyen trer i kraft fra 15.02.2022. Den kansellerer og erstatter alle tidligere versjoner. GO DREAM forbeholder seg retten til å endre denne policyen når som helst, ved å publisere en ny versjon på nettstedet. Vi ber deg derfor om å besøke denne siden regelmessig.

Hvis en klausul er ugyldighet er allikevel resten av hele konfidensialitetspolicyen gyldig. Hvis GO DREAM midlertidig eller permanent ikke anvender en eller flere klausuler, kan det allikevel ikke tolkes som en fraskrivelse fra GO DREAMs side.

 

 

 

1. Databehandlingsansvarlig

 

Databehandlingsansvarlig i henhold til GDPR er:

 

WONDERBOX SAS, et forenklet aksjeselskap med en kapital pålydende 10 279 961 euro, hvis hovedkontor befinner seg på 71 rue Desnouettes, 75015 Paris, registrert i Paris' handelsregister under nummer 508 244 548.

 

2- DATABEHANDLINGSTYPE

 

Under bruken av nettstedet kan visse data behandles. Denne informasjonen er påkrevd av CCPA (California Consumer Privacy Act) og GDPR:

 

  • Data knyttet til identiteten din: etternavn, fornavn, faktureringsadresse, leveringsadresse, e-postadresse, telefonnummer og fødselsdato
  • Tilkoblingsdata: IP-adresse og innloggingsinformasjon
  • Bestillingsoppfølgingsdata: kjøpt produkt, utført tjeneste, bestillingshistorikk, meninger om tjenesten, konsulterte produkter, bruk av kampanjekode, leveringsmåter og -kostnader, detaljer om kjøpet og gavekortnr.
  • Betalingsdata: betalingsmåte, betalingskortdata og transaksjonsnr.
  • Abonnementet du har eller ikke har tegnet (nyhetsbrev osv.)

 

De obligatoriske eller valgfrie dataene er angitt med en stjerne, ved innhentingstidspunktet. Enkelte data hentes automatisk inn på bakgrunn av dine handlinger på nettstedet.

 

3- FORMÅL MED DATABEHANDLINGEN - LAGRINGSPERIODE

 

 

Formål

Lagringsperiode (påkrevd informasjon i samsvar med GDPR)

Juridisk grunnlag for å behandling av data (informasjonen er påkrevd av GDPR)

1. Sending av GO DREAM-nyhetsbrev, tips og kommersielle tilbud, sammen med lojalitetsbygging, utvikling av kundeemne, produkttesting, reklame og markedsføringskampanjer

Tre år fra innhentingstidspunktet eller siste kontakt, i samsvar med CNILs forenklede standard, nr. NS-048.

Denne behandlingen utføres på grunnlag av ditt samtykke, i samsvar med artikkel 6 paragraf 1 a) i GDPR

2. Sending av kommersielle tilbud fra GO DREAMs partnere

Tre år fra innhentingstidspunktet eller siste kontakt, i samsvar med CNILs forenklede standard, nr. NS-048.

Denne behandlingen utføres på grunnlag av ditt samtykke, i samsvar med artikkel 6 paragraf 1 a) i GDPR

3. Gjennomføring av statistiske studier og/eller måling av publikum, antall sidevisninger eller antall nettstedsbesøk

13 måneder fra innhentingen av dataene

Denne behandlingen utføres (i) på grunnlag av ditt samtykke i samsvar med artikkel 6 paragraf 1 a) i GDPR eller (ii) for å oppfylle våre respektive kontraktsforpliktelser i samsvar med artikkel 6 paragraf 1 b) i GDPR

4. Svindelbekjempelse

Tre år fra slutten av det kommersielle forholdet for prospektkunder og ikke-prospektkunder i samsvar med CNILs forenklede standard, nr. NS-048 eller tre år fra datoen for misligholdet, ved manglende betaling

Utover enhver bestilling utføres denne behandlingen på grunnlag av ditt samtykke, i samsvar med artikkel 6 paragraf 1 a) i GDPR Hvis det er snakk om en bestilling utføres behandlingen av våre legitime interesser (god styring) i samsvar med artikkel 6 paragraf 1 f) i GDPR.

5. Oppfyllelse av en bestilling som er lagt inn på nettstedet og opprettelse av oppfølgingsprosessen for bestillingen

Tre år fra slutten av det kommersielle forholdet for prospektkunder og ikke-prospektkunder i samsvar med CNILs forenklede standard, nr. NS-048. For kontrakter inngått på elektronisk måte er lagringsperioden 10 år (art. D213-2 i den franske forbrukerloven), det samme gjelder for fakturaer (art. L123-22 i den franske handelsloven).

Denne behandlingen er nødvendig for å oppfylle våre respektive kontraktsforpliktelser i samsvar med artikkel 6 paragraf 1 b) i GDPR

6. Betalingskortdata

Dataene lagres i 14 dager i samsvar med den franske datamyndigheten, CNILs forskriftsnr. 2017-222 av 20. juli 2017.

Denne behandlingen er nødvendig for å oppfylle våre respektive kontraktsforpliktelser i samsvar med artikkel 6 paragraf 1 b) i GDPR

7. Håndtering av forespørsler vedrørende bytting eller forlengelse

Tre år fra slutten av det kommersielle forholdet for prospektkunder og ikke-prospektkunder i samsvar med CNILs forenklede standard, nr. NS-048 (heretter kalt “NS-048”).

Denne behandlingen er nødvendig for å oppfylle våre respektive kontraktsforpliktelser i samsvar med artikkel 6 paragraf 1 b) i GDPR

8. Når en kundekonto gjøres tilgjengelig på nettstedet (åpning av kundekontoen din osv.)

Tre år fra avslutningen av det kommersielle forholdet eller innhentingstidspunktet eller siste kontakt fra vedkommende, i samsvar med NS-048.

Denne behandlingen er nødvendig for å oppfylle våre respektive kontraktsforpliktelser og implementering av alle forhåndskontraktuelle tiltak, i samsvar med artikkel 6 paragraf 1 b) i GDPR

9. Personlig tilpassing av innholdet på nettstedet vårt og/eller reklamen som er synlig på nettstedet vårt og/eller de som er tilgjengelige når du surfer på Internett

13 måneder fra innhentingen av dataene

Denne behandlingen utføres på grunnlag av ditt samtykke, i samsvar med artikkel 6 paragraf 1 a) i GDPR

10. Deltakelse i lojalitetsbyggende programmer, konkurranser osv.

Tre år fra innhentingstidspunktet eller siste kontakt, i samsvar med NS-048.

Denne behandlingen er nødvendig for å oppfylle våre respektive kontraktsforpliktelser i samsvar med artikkel 6 paragraf 1 b) i GDPR

11. Finn partnerne i nærheten av brukeren av applikasjonen slik at brukeren kan identifisere dem

Data er ikke lagret.

Denne behandlingen utføres på grunnlag av ditt samtykke, i samsvar med artikkel 6 paragraf 1 a) i GDPR

 

 

4 - MOTTAKERE AV PERSONOPPLYSNINGENE

 

De innhentede dataene gis til WONDERBOX SAS og alle selskapene Wonderbox SAS kontrollerer og/eller GO DREAMs partnere og deres underleverandører.

 

5 - DATAOVERFØRING

 

Prinsipielt sørger vi for at dataene ikke overføres utenfor EU eller til et land som ikke er underlagt en tilstrekkelig beslutning fra EU-kommisjonen.

Overføringer utenfor Den europeiske union kan imidlertid utføres spesielt i sammenheng med følgende aktiviteter:

  • Kundeforhold
  • Bruk av data i sosiale medier
  • Datatjenester

I slike tilfeller legger GO DREAM de nødvendige sikkerhetstiltakene til rette, i samsvar med artikkel 46. 2. d) i GDPR ved å introdusere EU-kommisjonens standard kontraktuelle klausuler.

I samsvar med artikkel 13.1 f) i GDPR er de nødvendige sikkerhetstiltakene tilgjengelig nedenfor, i artikkel 13 i denne konfidensialitetspolicyen.

 

 

6 - INNHENTINGSMETODER AV PERSONOPPLYSNINGER

 

Dataene dine kan innhentes når:

 

du oppretter en kundekonto i "Ditt personlige område",

du legger inn en bestilling på nettstedet vårt,

du deltar i et spill eller en konkurranse,

du surfer på nettstedet vårt og ser på produkter,

du kontakter vår kundeservice,

du skriver en kommentar,

 

7 - SAMTYKKE FRA MINDREÅRIGE

 

For å overholde regelverket for beskyttelse av mindreårige innhenter eller behandler ikke GO DREAM data fra mindreårige.

Tjenestene som er tilgjengelige på dette nettstedet er derfor ment for personer over 18 år. Alle personer under 18 år, som ønsker å legge inn en bestilling eller opprette en konto, må be om at deres juridiske representant gjør dette for dem.

 

8 - INFORMASJONSKAPSLER

8.1 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER

 

Når du besøker nettstedet installeres informasjonskapsler på datamaskinen, mobiltelefonen eller nettbrettet ditt. Nettstedet vårt er designet for å være oppmerksom på de behovene og forventingene våre kunder har. Derfor bruker vi informasjonskapsler for f.eks. å identifisere deg samt få tilgang til kontoen din. Denne siden gir deg muligheten til å bedre forstå hvordan informasjonskapsler fungerer og hvordan du kan konfigurere dem.

 

8.2 DEFINISJON AV INFORMASJONSKAPSEL

 

En informasjonskapsel er en tekstfil som installeres på datamaskinen din når du besøker et nettsted eller ser på reklame. Formålet er å innhente informasjon om nettaktiviteten din samt å sende deg tjenester som passer til terminalen (datamaskin, mobiltelefon eller nettbrett) din. Informasjonskapsler administreres spesifikt av nettleseren din.

 

8.3 DE ULIKE UTSTEDERNE

 

Nettstedinformasjonskapsler: dette er informasjonskapslene som installeres av www.godream.no på terminalen din slik at behovene du har for surfing, optimalisering og tjenestetilpasning på nettstedet blir dekket.

 

Informasjonskapsler fra tredjeparter: dette er informasjonskapslene som installeres av tredjepartsselskaper (f.eks. partnere) for å identifisere dine interesseområder og om nødvendig personlig tilpasse reklamen som er rettet mot deg, på og utenfor nettstedet.

 

De kan bli angitt på nettstedet når du surfer på nettstedet eller når du klikker på nettstedets reklameområder.

 

8.4 KONFIGURERING AV INFORMASJONSKAPSLER

 

Tekniske informasjonskapsler - avgjørende for at nettstedet www.godream.no skal fungere.

 

Disse informasjonskapslene er avgjørende når du skal surfe på nettstedet. De gjør det mulig å bruke nettstedets hovedfunksjoner samt sørge for at tilkoblingen din er sikker.

 

Funksjonelle informasjonskapsler

 

Disse informasjonskapslene er avgjørende for nettsurfingen din fordi de gir tilgang til nettstedets midlertidige funksjoner (som f.eks. å huske handlekurven eller innloggingsinformasjonen din). De gjør det også mulig å tilpasse nettstedets grafiske gjengivelse til terminalens visningspreferanser. Disse informasjonskapslene gjør det dermed mulig for deg å nyte godt av en god flyt og tilpasset surfing. De blir lagret i 24 timer og krever ikke noen form for samtykke fra deg.

 

I tillegg gir disse informasjonskapslene oss informasjon om bruken og ytelsen av nettstedet vårt, og gjør det mulig for oss å opprette statistikk om trafikkvolumer og bruk av de ulike elementene på nettstedet vårt (besøkt innhold og baner for surfing) slik at vi kan gjøre tjenestene våre mer interessante og brukervennlige (de mest brukte sidene eller delene, mest leste artikler osv.). Vi bruker også informasjonskapsler for å telle antall besøkende på en side.

Av og til kan informasjonskapsler installeres for å måle reklamekampanjers effektivitet, dette utføres av GO DREAM basert på aggregerte og anonyme statistiske data.

 

Valgfrie funksjonelle informasjonskapsler

 

Dette gjelder de samme funksjonelle informasjonskapslene som blir lagret i en lengre periode, maksimalt 13 måneder, dersom du samtykker til dette.

 

Informasjonskapsler for personlig tilpasset innhold på nettstedet vårt

 

Dette er informasjonskapsler som brukes til å tilby deg personlig tilpasset innhold på nettstedet vårt og belønne din lojalitet (f.eks: sponsorprogrammer). Når du avviser disse informasjonskapslene får det ingen konsekvenser for bruken av nettstedet vårt.

 

Informasjonskapsler for markedsføringsformål på andre nettsteder

 

Dette er informasjonskapslene som brukes for å gi deg informasjon som samsvarer med dine interesseområder når du surfer på internett. Når du avviser disse informasjonskapslene får det ingen konsekvenser for bruken av nettstedet vårt. Når du avviser informasjonskapsler for markedsføringsformål vil det imidlertid ikke forhindre at du ser reklame mens du surfer. Det vil kun føre til at du ser reklame som ikke tar hensyn til dine interesseområder eller preferanser, mens du surfer på internett.

 

Informasjonskapslene som installeres av markedsføringsorganisasjoner identifiserer anonymt Internettbrukere. Navigasjonsdataene som blir sendt tilbake er informasjon som ikke er personlig identifiserbar, f.eks. URL-adresser til besøkte sider, nøkkelord som brukes i søkemotorene eller samhandling med reklameannonser.

 

Slike informasjonskapsler kan også være informasjonskapsler fra GO DREAMs partnere som identifiserer de internettbrukerne som har besøkt nettstedet vårt og deretter får tilsendt kommersielle tilbud. Det kan være i form av en e-post, selv om du ikke har oppgitt e-postadressen din til GO DREAM. Slik behandling involverer tjenesteleverandører som spesialiserer seg på retargeting og som har fått e-postadressen din fra sine partnere, sammen med samtykket ditt til å godkjenne sending av reklame.

 

KONFIGURERING AV INFORMASJONSKAPSLER

 

9 - HYPERTEKSTLENKER

 

Nettstedet kan inneholde enkelte lenker til andre nettsteder, innholdet på disse nettstedene er utenfor vår kontroll og dekkes ikke av denne konfidensialitetspolicyen. Vi er ikke ansvarlige for innholdet på disse nettstedene som presenteres på denne måten eller for måten dataene dine blir innhentet og behandlet på.

 

10 - SIKKERHET VEDRØRENDE PERSONOPPLYSNINGER

 

Vi forplikter oss til å ta de nødvendige forholdsreglene for å sikre datasikkerheten. Det vil si at passende tekniske og organisatoriske tiltak blir satt på plass for å garantere et passende sikkerhetsnivå. Disse tiltakene kan omfatte:

• pseudonymisert og kryptert data,

• metoder som garanterer konstant konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og behandlingssystemenes og -tjenestenes motstandskraft,

• metoder som gjenoppretter datatilgjengeligheten og datatilgangen innenfor passende tidspunkter, hvis det oppstår en fysisk eller teknisk hendelse,

• en prosedyre som har som mål å teste, analysere og regelmessig evaluere effektiviteten av de tekniske og organisatoriske tiltakene slik at behandlingssikkerheten er ivaretatt.

 

Med dette målet i tankene, ber vi deg om at du holder passordet ditt hemmelig og ikke deler det med noen. Du forblir ansvarlig for alle problemer som oppstår hvis du ikke har holdt passordet ditt, som vi har valgt for at du skal få tilgang til kontoen din, hemmelig.

 

For betalinger innhentes det betalingskortdetaljer av betalingstjenesteleverandøren (heretter kalt "PSP") vår, som vil være den eneste mottakeren av de innhentede dataene og eneansvarlig for lagringen av dem. Dataene lagres derfor på PSP-serverne og sendes aldri til GO DREAM-serverne. PSP er ansvarlig for autorisasjonsforespørselen til banken og sender oss transaksjonsnummeret som gjør transaksjonen mulig. PSP lagrer tilknyttet data i den tiden det er nødvendig for å gjennomføre transaksjonen samt utøve angreretten.

 

11 - RETTIGHETER KNYTTET TIL PERSONOPPLYSNINGENE DINE

 

I samsvar med regelverket i GDPR har du rett til å få tilgang til, slette og overføre dataene vedrørende deg og til å motsette deg eller begrense behandlingen av dem.

 

Du kan få tilgang til dataene dine via kundeområdet ditt, til enhver tid, når du surfer på internett, for å korrigere dataene dine hvis situasjonen din har endret seg eller motsette deg at vi innhenter dataene dine for prospekteringsformål.

 

Enkelte data er imidlertid avgjørende for at vi skal kunne behandle bestillingen din. Vi kan ikke behandle bestillingen din hvis disse dataene ikke hentes inn.

 

Videre, kan du til enhver tid utøve rettighetene dine. Det gjør du ved å sende oss en forespørsel der du oppgir etternavn, fornavn, e-postadresse og postadresse, via post til følgende adresse:

GO DREAM AS

Bildøyvegen 11A,

5353 Straume,

Norge

 

I henhold til gjeldende regelverk må forespørselen din være signert og ledsaget av legitimasjon som gjør det mulig å kontrollere at forespørselen kommer fra deg. Vi sender deg deretter et svar innen en måned etter at vi har mottatt forespørselen. Om nødvendig kan denne perioden forlenges med to måneder hvis forespørselen er komplisert hvis vi har mottatt mange forespørsler.

 

Du kan også utøve rettighetene dine ved å sende inn en forespørsel via kontaktskjemaet som er tilgjengelig under fanen "Kontakt oss"

 

 

12 – ANSVARLIG FOR DATABESKYTTELSE

 

GO DREAMs ansvarlige for databeskyttelse (heretter kalt "DPO") kan kontaktes via post på følgende adresse:

DPO – WONDERBOX

71 rue Desnouettes

75015 PARIS

 

Du har også muligheten til å kontakte DPO ved å sende en forespørsel via kontaktskjemaet som er tilgjengelig under fanen "Kontakt oss".

 

13 – EGNEDE GARANTIER

 

Standard kontraktuelle klausuler som brukes av GO DREAM er tilgjengelige her:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021D0914